DRINKER KFT. SALES INCENTIVE PROGRAM 2022 NYÁR JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A játék szervezője

Drinker Kft. (székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári út 4., cégjegyzékszám: 15-09-060811, adószám: 10512265-2-15; a továbbiakban: Szervező) A játék lebonyolítója: Drinker Kft. (székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári út 4., cégjegyzékszám: 15-09-060811, adószám: 10512265-2-15; a továbbiakban: Lebonyolító)

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban a Bata Kft., Kiss B. Ker. Kft., és a Várda Drink Zrt. Nyíregyházi és Kisvárdai mintaboltjának (továbbiakban: Partnerek) kiskereskedelmi egységei vehetnek részt, akik a játékban szabott célkiírásnak megfelelnek. Kitétel továbbá, hogy a résztvevők 18 éven felüli, cselekvőképes természetes személyek legyenek, akik Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkeznek (a továbbiakban: Játékos). A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős cégek, személyek és megbízottjaik (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Játékban való részvétel feltétele: a Játékos a Szervező weboldalán (https://vardadrink.hu/jatekszabalyzat/) találhatók.

 1. Játék menete, mechanizmusa:

Játékosok a célkitűzés elérése esetén vehetnek részt a sorsolásban.

Célkitűzés: érvényes pályázónak az minősül, aki a Játék időtartama alatt legalább 1 karton (24 db) 0,1L Nicolaus Extra Fine vodkát + 1 karton Nicolaus vodkát bármilyen ízből és kiszerelésből, VALAMINT 1 karton (16 db) 0,2 L Kutuzov vodkát + 1 karton Kutuzov vodkát rendel bármely kiszerelésből.

Résztvevők: Kiss B. Ker. Kft., Bata Kft., Várda-Drink Mintabolt Nyíregyháza és Várda-Drink Mintabolt Kisvárdától vásárló kiskereskedelmi egységek.

A Játék időtartama: 2022. június 20-tól július 29-ig

Sorsolás: augusztus 10-én

Eredményhirdetés: a sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül

Nyertesek száma: 2 nyertes / Partner (Várda-Drink Mintabolt Nyíregyháza és Várda-Drink Mintabolt Kisvárda 1 Partnernek minősül)

Nyeremény: wellness hétvége voucher, 2 éjszakára, 2 főre Standard szobában, a Lifestyle Hotel Mátrában.

Továbbá tartalmazza:

 • félpanziót: gazdag, hideg-meleg büféreggeli svédasztalos vacsora
 • AMETHYST SPA korlátlan használatát nyitvatartási időben (07.00 – 21.00 óra): 1200 m2 –es wellness részleg, 2db panorámás beltéri medencével, élményelemekkel, sodrófolyosóval, szaunavilág: finn-, bió-és infraszauna, illatkamra, jégkút és gőzkamra
 • kültéri medence, kültéri jacuzzi, parkra néző fitness terem használatát kardiógépekkel
 • pihenő ágyak, napozó terasz használatát
 • 30 perces masszázst mindkét vendég részére 1-1 alkalommal
 • Yves Rocher pipere kozmetikumokat a fürdőszobában
 • fürdőköpeny bekészítését a szobában
 • WIFI internetcsatlakozási lehetőséget
 • Parkolást
 • ÁFÁt, idegenforgalmi adót

A nyeremény felhasználható 2022. december 31-ig péntek- s vasárnap között, kivéve a kiemelt időszakokban (kiemelt időszakokról a szálloda tud tájékoztatást adni).

A Nyeremény a szabályokat betartó, célkitűzést elérő Játékosok között kerül kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal a (www.random.org).

A Játékban csak teljes kartonok rendelésével vehetnek részt a Játékosok. Egy vásárlás alkalmával teljes kartont kell rendelnie a játékban való részvétel feltételéhez. A játék időtartama alatt a minimális célt kell teljesíteni a célkitűzésnek megfelelően. Ha a játék időtartama az egy játékoshoz tartozó rendelések összessége többszörösen meghaladja a kiírt mennyiséget, úgy a Játékos neve többször vesz részt a játékban és nagyobb eséllyel indul a nyereményért. Tehát amennyiben az összes rendelése 2-szerese a célkitűzésben megszabott mennyiségnek, úgy a neve kétszer fog szerepelni a sorsoláskor. Amennyiben 3-szorosa, akkor háromszor, és így tovább.

A Partnerek kötelezőek kiadni a Szervező számára a Játékban részt vevő, célkitűzést teljesítő Játékosok listáját.

 1. Nyeremények, nyertesek sorsolása és értesítése

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pont szerint meghirdetett nyeremény(ek) kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket számítógépes sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elve alapján végezzük. A nyerteseket a Szervező e-mailben vagy telefonon értesíti az eredményhirdetés időpontjában.

Amennyiben a kisorsolt nyertes bármilyen okból kifolyólag nem jogosult a nyereményére, nem veszi át vagy nem tart igényt arra, abban az esetben a Szervező az eredményhirdetést követően, 1 hét múlva Pótnyertest sorsol. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét, – ha az értesítésre 5 munkanapon belül nem válaszol, – ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot, – jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti, – adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel a Szervező telefonon, emailben vagy személyesen egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. Felelősség kizárás

6.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

6.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

6.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

 1. Vegyes rendelkezések

7.1 A nyereményjátékról információk és jelen részletes játékszabályzat megtalálható a Szervező weboldalán (https://vardadrink.hu/jatekszabalyzat/).

7.2. Azáltal, hogy a Játékos a játék lebonyolítása során megadja személyes adatait a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen játék lebonyolítása során a jelen tájékoztatóban leírtak szerint felhasználja.

7.3. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

7.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék
időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Budapest, 2022.07.17.
Drinker Kft. (Szervező/Lebonyolító)

Adatkezelési tájékoztató

a Drinker Kft. által szervezett Facebook nyereményjáték lefolytatása során történő személyes adatok kezeléséről